Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Pilar embebido en muro do mesmo espesor.

Con lateral encofrado.

   

CCM010-B

   


  • Nestes casos non é necesario que as armaduras do pilar cheguen ó cimento atravesando o muro. Nembargantes deberase efectuar a comprobación das traccións horizontais producidas no muro pola carga concentrada dos pilares.