Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Pilar de borde sobre viga perimetral.

Con lateral encofrado.

   

CSL002-B

   


  • Cando a lousa incida sobre unha medianeira construida, deberase dispor unha prancha continua de poliestireno de 2 a 5 cm de espesor para evitar unións que conduzan a interferencias adicionais entre cimentacións.

  • Ainda que non sexa sempre necesario reforzar os bordes das lousas, aconsellamos dispor unha viga embebida e estribada. Os estribos xogan un papel importante fronte ó posible punzonamento que poderían orixinar os pilares e tamén axuda a soportar a parrilla superior de armaduras.

  • Para lousas de canto < 40 cm a anchura A da viga de borde será A = H. Para valores superiores, A >= 40 cm.