Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

Em português

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Armado de vigas de borde con torsión entre pilares.

   

EHR049-P