Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

Em português

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Cambio de cota con desnivel maior que o canto da lousa en liña de pilares.

   

FIL728-P

   


  • Os estribos deben ser capaces de resistir os esforzos cortantes no elemento transversal e suspender o forxado inferior.