Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

Em português

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Cambio de cota con desnivel maior que o canto do forxado en zona intermedia de vano.

Forxado reticular.

Bloques perdidos.

   

FIR536-P

   


  • NOTA: É perigoso e desaconsellable realizar cambios de cota en zona de positivos.