Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

Em português

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Apoio en extremo de vano sobre murete de formigón con calquera inclinación respecto á da cuberta.

Forxado reticular.

Casetón recuperable.

   

FIR618-P

   


  • As armaduras exteriores do murete débense dobrar e penetrar na capa de compresión unha lonxitude maior ou igual a Lh (>=30 cm).

  • Os 4Ø12 de coroación do murete son moi aconsellables para evitar fisuracións de retracción e reforzar o mecanismo resistente do murete como viga-parede.