Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Detalle de borde extremo en chaflán.

Forxado reticular.

Casetón recuperable.

   

FIR631-C

   


  • O recubrimento lateral da viga (zuncho) de borde debe ser duns 5 cm para que as patillas dos negativos que bordean a mesma teñan o recubrimento axeitado. O costeiro debe quedar separado dos estribos 5 cm.