Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

Em português

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos de forxados inclinados

Pedido dos detalles construtivos

   

Remate en extremo de vano sobre parede de fábrica resistente paralela á inclinación da cuberta.

Forxado unidireccional.

Viguetas de celosía paralelas.

   

FIU323-P