Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

EDX: Detalles Especiais. Pilares. Xácenas

EDP000

  

Cadro de características. Pilares de formigón armado.

EDP098

  

Cadro de características. Pilares de formigón armado. (Cadro Tipo I).

EDP099

  

Cadro de características. Pilares de formigón armado. (Cadro Tipo II).

EDP001-P

  

Esquema de armado de pilares en unións con vigas e forxados sen accións dinámicas.

EDP001

  

Esquema de armado de pilares en unións con vigas e forxados sen accións dinámicas.

EDP002-P

  

Esquema de armado de pilares en unións con vigas e forxados con accións dinámicas.

EDP002

  

Esquema de armado de pilares en unións con vigas e forxados con accións dinámicas.

EDP003

  

Táboa de estribos para pilares e detalles de peche.

EDP004

  

Grupos de barras de pilares.

EDV000

  

Cadro de armados de rampa. Vigas de formigón armado.

EDV098

  

Cadro de características. Vigas de formigón armado. (Cadro Tipo I).

EDV099

  

Cadro de características. Vigas de formigón armado. (Cadro Tipo II).

EDV001-P

  

Entrega de vigas en pilar extremo.

EDV001

  

Entrega de vigas en pilar extremo.

EDV002

  

Estribado de vigas.

EDV003

  

Recubrimentos e separacións entre barras en vigas.

EDV004

  

Enlace de viga de canto con viga plana. Negativos en patilla.

EDV005

  

Enlace de viga de canto con viga plana. Negativos pasantes.

EDV007

  

Embrochalamento viga plana con viga de canto.

EDV008

  

Embrochalamento entre dúas vigas planas.

EDG000

  

  

EDG001

  

Estruturas de edificación. Táboa de ambentes. Clases xerales de exposición.

EDG002

  

Características da fábrica de ladrillo.

EDG003

  

Cadro de diámetro mínimo de dobrado.

EDG004

  

Táboa de recubrimentos nominais. Execución normal.

EDG005

  

Disposición de separadores.

EDG006

  

Táboa de características de formigóns.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos