Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

EHI: Rampas

EHI000

  

Cadro de características. Rampas de formigón armado.

EHI098

  

Cadro de características. Rampas de formigón armado. (Cadro Tipo I).

EHI099

  

Cadro de características. Rampas de formigón armado. (Cadro Tipo II).

EHI001

  

Contacto lateral de rampa con muro pantalla.

EHI002

  

Contacto lateral de rampa con muro de contención.

EHI003

  

Apoio lateral de rampa sobre parede de fábrica resistente tanxente a muro pantalla.

EHI004

  

Apoio lateral de rampa sobre parede de fábrica resistente tanxente a muro de contención.

EHI005

  

Apoio lateral de rampa sobre murete de formigón tanxente a muro pantalla.

EHI006

  

Apoio lateral de rampa sobre murete de formigón tanxente a muro de contención.

EHI107

  

Entrega de rampa en viga plana. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHI207

  

Entrega de rampa en viga plana. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHI307

  

Entrega de rampa en viga plana. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHI407

  

Entrega de rampa en viga plana. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHI507

  

Entrega de rampa en viga plana. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHI607

  

Entrega de rampa en viga plana. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHI707

  

Entrega de rampa en forxado de lousa maciza.

EHI108

  

Arranque de rampa en viga plana. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EHI208

  

Arranque de rampa en viga plana. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EHI308

  

Arranque de rampa en viga plana. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EHI408

  

Arranque de rampa en viga plana. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EHI508

  

Arranque de rampa en viga plana. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EHI608

  

Arranque de rampa en viga plana. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EHI708

  

Arranque de rampa en forxado de lousa maciza.

EHI009

  

Apoio central de rampa sobre viga mediante mureta de fábrica.

EHI010

  

Apoio central de rampa sobre viga de canto construida en dúas fases.

EHI011

  

Embrochalamento central de rampa en viga de canto.

EHI012

  

Apoio de rampa en pilar con reforzo a punzonamento. Barras a 45º.

EHI013

  

Apoio lateral de rampa sobre mureta de fábrica soportada por viga.

EHI014

  

Apoio lateral de rampa sobre viga de canto.

EHI015

  

Apoio lateral de rampa sobre viga plana.

EHI016

  

Apoio lateral de rampa sobre parede de fábrica resistente.

EHI017

  

Apoio lateral de rampa sobre murete de formigón.

EHI018

  

Arranque de rampa sobre mureta de fábrica en viga de cimentación.

EHI019

  

Arranque de rampa sobre murete de formigón en viga de cimentación.

EHI020

  

Arranque de rampa sobre mureta de fábrica en zapata corrida.

EHI021

  

Arranque de rampa sobre mureta de fábrica en lousa de cimentación.

EHI022

  

Arranque de rampa sobre murete de formigón en zapata corrida.

EHI023

  

Arranque de rampa sobre murete de formigón en lousa de cimentación.

EHI024

  

Cambio de pendente en rampa > 180º.

EHI025

  

Cambio de pendente en rampa < 180º.

EHI026

  

Cadro de armados de rampa.

EHI027

  

Apoio de rampa en pilar con reforzo a punzonamento. Crucetas estribadas.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos