Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

EHZ: Escaleiras

EHZ000

  

Cadro de características. Escaleiras de formigón armado.

EHZ098

  

Cadro de características. Escaleiras de formigón armado. (Cadro Tipo I).

EHZ099

  

Cadro de características. Escaleiras de formigón armado. (Cadro Tipo II).

EHZ001

  

Arranque en lousa de cimentación.

EHZ002

  

Arranque en zapata de cimentación.

EHZ003

  

Arranque en zapata de escaleira.

EHZ004

  

Arranque en viga de cimentación.

EHZ005

  

Arranque en viga embebida en forxado.

EHZ006

  

Arranque recrecido en forxado sobre mureta de fábrica.

EHZ007

  

Arranque recrecido en forxado sobre murete de formigón.

EHZ008

  

Entrega de zanca en relanzo.

EHZ009

  

Apoio sobre fábrica resistente en relanzo intermedio (Tipo B).

EHZ010

  

Apoio sobre fábrica resistente en relanzo intermedio (Tipo A).

EHZ011

  

Borde libre en relanzo.

EHZ012

  

Arranque de zanca en relanzo.

EHZ013

  

Relanzo quebrado con chanzos.

EHZ014

  

Sección escaleira continua con planta curva.

EHZ015

  

Entrega de zanca en relanzo con chanzos recrecidos.

EHZ016

  

Relanzo quebrado con chanzo e chanzos recrecidos.

EHZ017

  

Arranque de zanca en relanzo con chanzos recrecidos.

EHZ018

  

Entrega de zanca en relanzo con relanzo recrecido.

EHZ019

  

Relanzo quebrado con dous chanzos e chanzos recrecidos.

EHZ020

  

Arranque de zanca en relanzo con chanzo recrecido.

EHZ021

  

Apoio de zanca en pantalla vertical existente mediante taladros.

EHZ022

  

Apoios do relanzo en pantalla vertical existente mediante taladros.

EHZ023

  

Arranque de zanca en pantalla vertical existente mediante taladros.

EHZ024

  

Arranque en viga embebida en forxado de escaleira continua de planta curva.

EHZ025

  

Entrega en viga embebida en forxado de escaleira continua de planta curva.

EHZ026

  

Apoio sobre parede de fábrica resistente.

EHZ027

  

Apoio sobre murete de formigón.

EHZ028

  

Apoio de relanzo suspendido con tirantes en murete de formigón.

EHZ029

  

Apoio de relanzo suspendido con tirantes en parede de cerramento.

EHZ030

  

Entrega de zanca en viga embebida en forxado.

EHZ031

  

Entrega de zanca en viga embebida en forxado con chanzo.

EHZ032

  

Cadro de armados de escaleira.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos