Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Foso de ascensor en borde de muro con lousa de cimentación.

   

CCM008

   


  • No caso de atoparse o nivel freático actuando sobre o foso, levará un enlucido interior de impermeabilización con algún produto especial de recoñecida solvencia.

  • O armado do fondo e os laterais do foso de ascensor deberán comprobarse en función das súas dimensións. Recoméndase empregar coma diámetro mínimo Ø12, a unha separación mínima igual á da lousa.