Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

CCM: Muros de contención

CCM000

  

Cadro de características. Muros de Contención.

CCM098

  

Cadro de características. Muros de contención. (Cadro Tipo I).

CCM099

  

Cadro de características. Muros de contención. (Cadro Tipo II).

CCM001

  

Enlace en coroación de muro con rampa.

CCM102

  

Enlace en coroación de muro con forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

CCM202

  

Enlace en coroación de muro con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

CCM302

  

Enlace en coroación de muro con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

CCM402

  

Enlace en coroación de muro con forxado unidireccional. Nervios in situ.

CCM502

  

Enlace en coroación de muro con forxado reticular. Bloques perdidos.

CCM602

  

Enlace en coroación de muro con forxado reticular. Casetón recuperable.

CCM702

  

Enlace en coroación de muro con lousa maciza.

CCM003

  

Enlace en coroación de muro con viga de canto ou plana.

CCM104

  

Enlace intermedio en muro de forxado unidireccional sobre resalto en banqueta. Viguetas paralelas.

CCM204

  

Enlace intermedio en muro de forxado unidireccional sobre resalto en banqueta. Viguetas pretensadas.

CCM304

  

Enlace intermedio en muro de forxado unidireccional sobre resalto en banqueta. Viguetas de celosía.

CCM404

  

Enlace intermedio en muro de forxado unidireccional sobre resalto en banqueta. Nervios in situ.

CCM504

  

Enlace intermedio en muro de forxado reticular sobre resalto en banqueta. Bloques perdidos.

CCM604

  

Enlace intermedio en muro de forxado reticular sobre resalto en banqueta. Casetón recuperable.

CCM704

  

Enlace intermedio en muro de lousa maciza sobre resalto en banqueta.

CCM005

  

Enlace intermedio en muro de viga plana sobre resalto en banqueta.

CCM106

  

Enlace intermedio en muro construido en dúas fases, de forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

CCM206

  

Enlace intermedio en muro construido en dúas fases, de forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

CCM306

  

Enlace intermedio en muro construido en dúas fases, de forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

CCM406

  

Enlace intermedio en muro construido en dúas fases, de forxado unidireccional. Nervios in situ.

CCM506

  

Enlace intermedio en muro construido en dúas fases, de forxado reticular. Bloques perdidos.

CCM606

  

Enlace intermedio en muro construido en dúas fases, de forxado reticular. Casetón recuperable.

CCM706

  

Enlace intermedio en muro construido en dúas fases, de lousa maciza.

CCM007

  

Enlace intermedio en muro construido en dúas fases con viga.

CCM008

  

Foso de ascensor en borde de muro con lousa de cimentación.

CCM009

  

Foso de ascensor en muro perimetral interrumpindo a súa su zapata corrida.

CCM010-A

  

Pilar embebido en muro do mesmo espesor. Con protección especial.

CCM010-B

  

Pilar embebido en muro do mesmo espesor. Con lateral encofrado.

CCM010-C

  

Pilar embebido en muro do mesmo espesor. Formigonado contra o terreo.

CCM011

  

Pilar sobresaínte en muro.

CCM811-A

  

Pilar sobresaínte totalmente embebido en muro. Con protección especial.

CCM811-B

  

Pilar sobresaínte totalmente embebido en muro. Con lateral encofrado.

CCM811-C

  

Pilar sobresaínte totalmente embebido en muro. Formigonado contra o terreo.

CCM911

  

Pilar sobresaínte tanxente a muro.

CCM012

  

Arranque de pilar en zapata corrida descentrada de muro.

CCM013

  

Arranque de muro en lousa de cimentación.

CCM014

  

Arranque de muro en zapata corrida descentrada con viga de cimentación.

CCM015

  

Arranque de muro en zapata corrida descentrada con soleira estrutural.

CCM016

  

Arranque de muro en zapata corrida centrada.

CCM017

  

Arranque de muro en zapata corrida centrada con soleira estrutural.

CCM018

  

Arranque de muro en zapata corrida descentrada.

CCM019

  

Detalle das armaduras horizontais, en encontro en esquina.

CCM020

  

Xunta de formigonado. Vertical en muro.

CCM021

  

Xunta de dilatación. Vertical en muro.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos