Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Arranque de muro en zapata corrida centrada con soleira estrutural.

   

CCM017

   


  • Este tipo de soleira, cun mallazo superior ós normalmente empregados -por exemplo Ø8 a 20-, reempraza ás correas de atado entre zapatas moi eficazmente e aforra un considerable volume de formigón ó formar parte das zapatas. É recomendable que este mallazo sexa dobre.

  • A calidade do formigón da soleira debe coincidir coa calidade do formigón da cimentación.