Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Enlace en coroación de muro con forxado unidireccional.

Viguetas paralelas.

   

CCM102

   


  • As armaduras exteriores do muro deben dobrarse e penetrar na capa de compresión nunha lonxitude maior ou igual a 50 cm.

  • Os 4Ø16 de coroación do muro son moi aconsellables para evitar fisuracións de retracción e reforzar o mecanismo resistente do muro coma viga-parede.

  • É necesario establecer mecanismos de soporte dos empuxes do muro, xa que non é aceptable que estes se confíen exclusivamente á capa de compresión do forxado. Recomendamos incluir o detalle EHU020 no plano de planta do forxado.