Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Arranque de pilar en viga de coroación de muro pantalla.

Con lateral encofrado.

   

CCP001-B

   


  • O canto da viga de coroación debe ser maior ou igual a 2/3 da lonxitude de ancoraxe Lb.

  • O forxado irá habitualmente empotrado na viga de coroación, o que obriga a construir ésta en dúas fases.