Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

CCP: Pantaias

CCP000

  

Cadro de características. Muros Pantalla.

CCP098

  

Cadro de características. Muros pantalla. (Cadro Tipo I).

CCP099

  

Cadro de características. Muros pantalla. (Cadro Tipo II).

CCP001-A

  

Arranque de pilar en viga de coroación de muro pantalla. Con protección especial.

CCP001-B

  

Arranque de pilar en viga de coroación de muro pantalla. Con lateral encofrado.

CCP001-C

  

Arranque de pilar en viga de coroación de muro pantalla. Formigonado contra o terreo.

CCP002

  

Viga de coroación de muro pantalla.

CCP003

  

Enlace en coroación de muro pantalla con rampa.

CCP104

  

Enlace en coroación de muro pantalla con forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

CCP204

  

Enlace en coroación de muro pantalla con forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

CCP304

  

Enlace en coroación de muro pantalla con forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

CCP404

  

Enlace en coroación de muro pantalla con forxado unidireccional. Nervios in situ.

CCP504

  

Enlace en coroación de muro pantalla con forxado reticular. Bloques perdidos.

CCP604

  

Enlace en coroación de muro pantalla con forxado reticular. Casetón recuperable.

CCP704

  

Enlace en coroación de muro pantalla con lousa maciza.

CCP005

  

Enlace en coroación de muro pantalla con viga.

CCP106

  

Enlace intermedio en muro pantalla. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

CCP206

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante angulares continuos. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

CCP306

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante angulares continuos. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

CCP406

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante angulares continuos. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

CCP506

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante angulares continuos. Forxado reticular. Bloques perdidos.

CCP606

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante angulares continuos. Forxado reticular. Casetón recuperable.

CCP706

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante angulares continuos. Lousa maciza.

CCP007

  

Enlace en muro pantalla con viga.

CCP208

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante taladros. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

CCP308

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante taladros. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

CCP408

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante taladros. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

CCP508

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante taladros. Forxado reticular. Bloques perdidos.

CCP608

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante taladros. Forxado reticular. Casetón recuperable.

CCP708

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante taladros. Lousa maciza.

CCP209

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante caxetíns puntuais. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

CCP309

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante caxetíns puntuais. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

CCP409

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante caxetíns puntuais. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

CCP509

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante caxetíns puntuais. Forxado reticular. Bloques perdidos.

CCP609

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante caxetíns puntuais. Forxado reticular. Casetón recuperable.

CCP709

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante caxetíns puntuais. Lousa maciza.

CCP210

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

CCP310

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

CCP410

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

CCP510

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado reticular. Bloques perdidos.

CCP610

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante apoio sobre parede de fábrica resistente. Forxado reticular. Casetón recuperable.

CCP710

  

Enlace intermedio en muro pantalla mediante apoio sobre parede de fábrica resistente. Lousa maciza.

CCP011

  

Enlace de muro pantalla con lousa de cimentación.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos