Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Enlace en muro pantalla con viga.

   

CCP007

   


  • Se o enlace se efectúa puntualmente, é preciso prever un oco con poliestireno na execución da pantalla ou executalo posteriormente mediante picado na mesma, cunha xeometría lixeiramente maior ás dimensións que posea a viga proxectada.

  • Se se teñen dúbidas sobre a eficacia construtiva do empotramento, é aconsellable reforzar os positivos da viga e reducir os negativos, incluso ata o punto de considerar o apoio coma unha articulación.

  • En caso de pantallas moi solicitadas débese estudar a debilitación, en fase de execución, producida polo oco.