Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Enlace de muro pantalla con lousa de cimentación.

   

CCP011

   


  • Durante a construcción da pantalla sería recomendable colocar un elemento de sinxela eliminación no nivel axeitado e que permita aloxar cómodamente a lousa na mesma, sen ter que acudir a picados que resultan sempre custosos.

  • O picado da pantalla na zona de esforzos importantes produce un gran debilitamento da mesma. Adoptar esta solución implica unha comprobación da capacidade da pantalla nas seccións afectadas e un estudo por bataches construtivos alternados.