Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Enlace intermedio en muro pantalla.

Forxado unidireccional.

Viguetas paralelas.

   

CCP106

   


  • Dado que o forxado se sostén entre as vigas, que neste caso se dispoñen ortogonalmente á pantalla, non é necesario, en principio, establecer máis unión entre o forxado e a pantalla que a debida ó rozamento e adherencia entre formigóns.

  • É necesario establecer mecanismos de soporte dos empuxes do muro, xa que non é aceptable que estes se confíen exclusivamente á capa de compresión do forxado. Recomendamos incluir o detalle EHU020 no plano de planta do forxado.

  • Tamén debería empregarse o detalle EHU020 se a flexión transversal gravitatoria do forxado é importante.