Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Enlace intermedio en muro pantalla mediante caxetíns puntuais.

Forxado unidireccional.

Viguetas pretensadas.

   

CCP209

   


  • Esta solución resulta custosa e pouco recomendable. Aconséllase en casos moi especiais, onde se pretenda mellorar o empotramento do forxado e no suposto de que as pantallas poidan absorber o debilitamento producido polos caxetíns.