Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Enlace intermedio en muro pantalla mediante angulares continuos.

Lousa maciza.

   

CCP706

   


  • Mecánicamente a unión responde a un simple apoio sen empotramento. Atención ás armaduras de flexión positiva, posto que pódense quedar curtas dependendo do modelo de cálculo empregado na análise da placa, xa que a eficacia das armaduras negativas é moi pequena.

  • Os valores proporcionados corresponden a forxados de edificación cunha carga total que non supera os 1.000 kp/m² e luces non maiores de 6 metros.

  • Se se adopta a solución de angulares discontinuos deben calcularse estes, os parafusos de ancoraxe e a viga de borde.

  • Débense protexer axeitadamente contra a corrosión os elementos metálicos do enlace, sendo imprescindible o selado da aresta superior do forxado en contacto co muro para evitar filtracións.