Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Enlace intermedio en muro pantalla mediante taladros.

Lousa maciza.

   

CCP708

   


  • Ainda que a unión permite absorber pequenos momentos negativos, é aconsellable a efectos mecánicos considerala coma un apoio simple.

  • As barras do Ø16 fan traballar a cortante.

  • Os valores proporcionados corresponden a forxados de edificación cunha carga total que non supera os 1.000 kp/m² e luces non maiores de 6 metros.