Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Enlace intermedio en muro pantalla mediante apoio sobre parede de fábrica resistente.

Lousa maciza.

   

CCP710

   


  • Se a pantalla precisa comunicar esforzos horizontais ó forxado, débese asegurar o contacto entre ambos mediante preparación de superficies.

  • APOIO MECÁNICO SIMPLE. Atención ás armaduras de flexión positiva, que se poden quedar curtas dependendo do modelo de cálculo empregado na análise da placa, dado que a eficacia das armaduras negativas é moi pequena.

  • Tamén se debe prestar especial interés á carga que se transmite ó forxado inferior no caso de que exista.