Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Desnivel maior que o canto da lousa.

   

CSL008

   


  • Se o espesor B do elemento de conexión é igual que o das lousas, dito cambio pódese establecer prácticamente en calquera liña, traballando o conxunto dun xeito continuo sen riscos dignos de mención.

  • Para valores de B inferiores ó espesor da lousa débese comprobar a unión; recoméndase non empregar valores de B menores de 0.40 m.