Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

CSL: Lousas de cimentación

CSL000

  

Cadro de características. Lousas de Cimentación.

CSL098

  

Cadro de características. Lousas de cimentación. (Cadro Tipo I).

CSL099

  

Cadro de características. Lousas de cimentación. (Cadro Tipo II).

CSL001

  

Viga perimetral de borde.

CSL002-A

  

Pilar de borde sobre viga perimetral. Con protección especial.

CSL002-B

  

Pilar de borde sobre viga perimetral. Con lateral encofrado.

CSL002-C

  

Pilar de borde sobre viga perimetral. Formigonado contra o terreo.

CSL003-A

  

Pilar de borde con reforzo a punzonamento. Barras a 45º. Con protección especial.

CSL003-B

  

Pilar de borde con reforzo a punzonamento. Barras a 45º. Con lateral encofrado.

CSL003-C

  

Pilar de borde con reforzo a punzonamento. Barras a 45º. Formigonado contra o terreo.

CSL004

  

Pilar central.

CSL005

  

Pilar central con reforzo a punzonamento. Barras a 45º.

CSL006

  

Cambio de espesor inferior.

CSL007

  

Cambio de espesor superior.

CSL008

  

Desnivel maior que o canto da lousa.

CSL009

  

Desnivel menor que o canto da lousa.

CSL010

  

Foso de ascensor.

CSL011-A

  

Pilar de borde con reforzo a punzonamento. Crucetas estribadas. Con protección especial.

CSL011-B

  

Pilar de borde con reforzo a punzonamento. Crucetas estribadas. Con lateral encofrado.

CSL011-C

  

Pilar de borde con reforzo a punzonamento. Crucetas estribadas. Formigonado contra o terreo.

CSL012

  

Pilar central con reforzo a punzonamento. Crucetas estribadas.

CSL013

  

Transición entre mallas de distinta orientación.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos