Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

CSZ: Zapatas de Cimentación

CSZ000

  

Cadro de características. Zapatas de Cimentación.

CSZ098

  

Cadro de características. Zapatas de cimentación. (Cadro Tipo I).

CSZ099

  

Cadro de características. Zapatas de cimentación. (Cadro Tipo II).

CSZ001

  

Zapata illada.

CSZ002

  

Zapata combinada de dous pilares.

CSZ003

  

Pequeno desnivel en cimentación =< 1 m.

CSZ004

  

Zapata sobre pozo de cimentación.

CSZ005

  

Foso de ascensor.

CSZ006

  

Arranque de pilar en foso de ascensor.

CSZ007

  

Unión de zapatas a distinto nivel.

CSZ008

  

Forxado sanitario apoiado en mureta de fábrica resistente.

CSZ009

  

Forxado sanitario apoiado en murete de formigón.

CSZ010

  

Zapata en xunta de dilatación.

CSZ011

  

Viga de atado entre zapatas.

CSZ012

  

Zapata con anano.

CSZ013-A

  

Zapata medianeira e esquina, con vigas centradoras. Con protección especial.

CSZ013-B

  

Zapata medianeira e esquina, con vigas centradoras. Con lateral encofrado.

CSZ013-C

  

Zapata medianeira e esquina, con vigas centradoras. Formigonado contra o terreo.

CSZ014

  

Zapata illada con soleira incorporada.

CSZ015

  

Viga de cimentación con soleira incorporada.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos