Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Zapata illada.

   

CSZ001

   


  • Unha vez limpa a escavación, débese colocar inmediatamente o formigón de limpeza.

  • A efectos de garantir un ancoraxe seguro das armaduras do pilar comprobarase que o canto da zapata sexa maior que 2/3 lb.

  • As patillas, en xeral, mecánicamente nin son necesarias nin se coñecen patoloxías atribuibles á súa ausencia; non obstante, a súa presenza garantiza o cumprimento estricto da Norma e mellora estruturalmente as zapatas.