Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Sistema de ancoraxe para placas de apoio convencionais.

   

EAC001

   


  • O posicionamento previo das barras de ancoraxe débese facer mediante un sistema de plantillas que serán replantexadas topográficamente con precisión, previamente ó formigonado da zapata.