Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

EAC: Estrutura Metálica. Entregas a Cimentación

EAC001

  

Sistema de ancoraxe para placas de apoio convencionais.

EAC002

  

Sistema de ancoraxe para elementos onde se esixa elevadas precisións na súa montaxe.

EAC003

  

Arranque de pilar (HEB) en cimentación. Unión ríxida.

EAC803

  

Arranque de pilar (HEB) en cimentación. Unión semirríxida.

EAC903

  

Arranque de pilar (HEB) en cimentación. Unión articulada.

EAC004

  

Arranque de pilar (2 UPN empresillados) en cimentación. Unión ríxida.

EAC804

  

Arranque de pilar (2 UPN empresillados) en cimentación. Unión semirríxida.

EAC904

  

Arranque de pilar (2 UPN empresillados) en cimentación. Unión articulada.

EAC005

  

Arranque de pilar (2 UPN pechados) en cimentación. Unión ríxida.

EAC805

  

Arranque de pilar (2 UPN pechados) en cimentación. Unión semirríxida.

EAC905

  

Arranque de pilar (2 UPN pechados) en cimentación. Unión articulada.

EAC006

  

Arranque de pilar (circular) en cimentación. Unión ríxida.

EAC806

  

Arranque de pilar (circular) en cimentación. Unión semirríxida.

EAC906

  

Arranque de pilar (circular) en cimentación. Unión articulada.

EAC007

  

Arranque de pilar metálico sobre anano de formigón.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos