Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Arranque de pilar (circular) en cimentación.

Unión articulada.

   

EAC906

   


  • En realidade os apoios non son articulacións coma tales senon apoios cun pequeo grao de empotramento difícilmente cuantificable e, a efectos prácticos, non adoitan terse en conta no cálculo. A materialización da articulación resulta bastante máis complexa.