Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Enlace articulado en liña de pilares de viga e pilar con viga e pilar (HEB).

   

EAG019

   


  • En general, en las uniones metálicas no es aconsejable contar con empotramientos perfectos, salvo que se planteen rigidizaciones muy indeformables.