Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

EAG: Estrutura Metálica

EAG001

  

Alternativas de soldaduras.

EAG002

  

Pernos de ancoraxe.

EAG003

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Viguetas metálicas.

EAG004

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas metálicas.

EAG005

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado unidireccional. Viguetas metálicas.

EAG006

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EAG007

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas metálicas.

EAG008

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado unidireccional. Viguetas metálicas.

EAG009

  

Unións clásicas para pórticos semirríxidos metálicos.

EAG010

  

Empalme a tope de vigas metálicas.

EAG011

  

Empalme a tope de pilares metálicos.

EAG012

  

Enlace semirríxido en extremo de vano de viga con pilar (HEB) de última planta.

EAG812

  

Enlace semirríxido en extremo de vano de viga con pilar (2 UPN empresillados) de última planta.

EAG912

  

Enlace semirríxigido en extremo de vano de viga con pilar (2 UPN pechados) de última planta.

EAG013

  

Enlace articulado en extremo de vano de viga con pilar (HEB) de última planta.

EAG813

  

Enlace articulado en extremo de vano de viga con pilar (2 UPN empresillados) de última planta.

EAG913

  

Enlace articulado en extremo de vano de viga con pilar (2 UPN pechados) de última planta.

EAG014

  

Enlace semirríxido en liña de pilares de viga con pilar (HEB) de última planta.

EAG814

  

Enlace semirríxido en liña de pilares de viga con pilar (2 UPN empresillados) de última planta.

EAG914

  

Enlace semirríxido en liña de pilares de viga con pilar (2 UPN pechados) de última planta.

EAG015

  

Enlace articulado en liña de pilares de viga con pilar (HEB) de última planta.

EAG815

  

Enlace articulado en liña de pilares de viga con pilar (2 UPN empresillados) de última planta.

EAG915

  

Enlace articulado en liña de pilares de viga con pilar (2 UPN pechados) de última planta.

EAG016

  

Enlace semirríxido en extremo de vano de viga con pilar (HEB).

EAG816

  

Enlace semirríxido en extremo de vano de viga con pilar (2 UPN empresillados).

EAG916

  

Enlace semirríxido en extremo de vano de viga con pilar (2 UPN pechados).

EAG017

  

Enlace articulado en extremo de vano de viga con pilar (HEB).

EAG817

  

Enlace articulado en extremo de vano de viga con pilar (2 UPN empresillados).

EAG917

  

Enlace articulado en extremo de vano de viga con pilar (2 UPN pechados).

EAG018

  

Enlace semirríxido en liña de pilares de viga e pilar con viga e pilar (HEB).

EAG818

  

Enlace semirríxido en liña de pilares de viga e pilar con viga e pilar (2 UPN empresillados)

EAG918

  

Enlace semirríxido en liña de pilares de viga e pilar con viga e pilar (2 UPN pechados).

EAG019

  

Enlace articulado en liña de pilares de viga e pilar con viga e pilar (HEB).

EAG819

  

Enlace articulado en liña de pilares de viga e pilar con viga e pilar (2 UPN empresillados).

EAG919

  

Enlace articulado en liña de pilares de viga e pilar con viga e pilar (2 UPN pechados).

EAG020

  

Embrochalamento entre vigas metálicas de distinto canto.

EAG021

  

Embrochalamento entre vigas metálicas do mesmo canto.

EAG022

  

Embrochalamento en continuidade entre vigas metálicas de distinto canto.

EAG023

  

Embrochalamento en continuidade entre vigas metálicas do mesmo canto con torsión.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos