Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Embrochalamento en continuidade entre vigas metálicas de distinto canto.

   

EAG022

   


  • O nudo está deseñado considerando que o perfil de menor sección se apoia no maior. Atención ás torsións que se poidan transmitir no caso de momentos flectores descompensados.