Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Embrochalamento en continuidade entre vigas metálicas do mesmo canto con torsión.

   

EAG023

   


  • As posicións de traballo do nudo son múltiples en función dos estados tensionais dunha ou outra viga. Atención ás torsións que se poidan transmitir entre perfís.