Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Enlace articulado en liña de pilares de viga e pilar con viga e pilar (2 UPN empresillados).

   

EAG819

   


  • As presillas transversais son obxecto de cálculo tanto no seu espesor coma na súa separación.

  • Coma referencia, o seu espesor é da orde de 8 mm e a súa altura uns 15 cm, estando separadas entre sí entre 60 e 100 cm.

  • Atención sobre os apoios excéntricos das vigas sobre os UPN individualizados.