Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Enlace intermedio de pilar metálico con ábaco.

Placa sen rixidizadores.

   

EAM011

   


  • A eficacia dos empotramentos e estabilidade xeral destes nudos a esforzos horizontais non é precisamente brillante. Tómense precaucións: cruces de S. Andrés, reforzar armaduras de flexión positiva, etc. na estrutura global.

  • O cálculo da pletina, rixidizadores e a armadura de conexión vertical debe facerse coma placa de ancoraxe dacordo ós esforzos de cálculo.

  • Estas solucións son só aplicables a pilares metálicos con baixas solicitacións de axil e flexión que están illada e esporádicamente en estruturas de formigón armado, sen que a estes se lles confíe funcións globais de estabilidade do edificio.