Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

EAM: Forxados Mixtos

EAM101

  

Remate en extremo de vano sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EAM201

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EAM301

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EAM401

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EAM501

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EAM601

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EAM701

  

Apoio en extremo de vano sobre viga metálica. Lousa maciza.

EAM202

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EAM302

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EAM402

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EAM502

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EAM602

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EAM702

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica descolgada. Lousa maciza.

EAM203

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EAM303

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EAM403

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EAM503

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EAM603

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EAM703

  

Apoio en extremo de vano con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Lousa maciza.

EAM104

  

Remate entre vanos sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Viguetas paralelas.

EAM204

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EAM304

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EAM404

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EAM504

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EAM604

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EAM704

  

Apoio entre vanos sobre viga metálica. Lousa maciza.

EAM205

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EAM305

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EAM405

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EAM505

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EAM605

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica descolgada. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EAM705

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica descolgada. Lousa maciza.

EAM206

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado unidireccional. Viguetas pretensadas.

EAM306

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado unidireccional. Viguetas de celosía.

EAM406

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado unidireccional. Nervios in situ.

EAM506

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado reticular. Bloques perdidos.

EAM606

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Forxado reticular. Casetón recuperable.

EAM706

  

Apoio entre vanos con forxado embebido en viga metálica de canto inferior. Lousa maciza.

EAM507

  

Montaxe de ábaco central con pilar metálico. Forxado reticular.

EAM707

  

Montaxe de ábaco central con pilar metálico. Lousa maciza.

EAM508

  

Montaxe de ábaco de medianeira con pilar metálico. Forxado reticular.

EAM708

  

Montaxe de ábaco de medianeira con pilar metálico. Lousa maciza.

EAM509

  

Montaxe de ábaco de esquina con pilar metálico. Forxado reticular.

EAM709

  

Montaxe de ábaco de esquina con pilar metálico. Lousa maciza.

EAM010

  

Enlace intermedio de pilar metálico con ábaco. Placa con rixidizadores.

EAM011

  

Enlace intermedio de pilar metálico con ábaco. Placa sen rixidizadores.

EAM012

  

Enlace de pilar de formigón parcialmente fora do perímetro do forxado mediante perfil metálico.

EAM013

  

Empalme de pilar metálico con pilar inferior de formigón.

EAM014

  

Apoio simple en extremo de vano. Viga metálica sobre pilar de formigón sen continuidade.

EAM015

  

Apoio articulado en extremo de vano de viga ou placa de formigón sobre pilar metálico.

EAM016

  

Apoio de viga metálica continua sobre pilar de formigón.

EAM017

  

Apoio de viga ou placa de formigón continua sobre pilar metálico.

EAM018

  

Unión en extremo de vano de viga metálica con pilar continuo de formigón.

EAM019

  

Unión en extremo de vano de viga de formigón con pilar metálico superior e inferior.

EAM020

  

Unión en extremo de vano de viga metálica articulada sobre pilar inferior de formigón e pilar superior metálico.

EAM021

  

Unión en extremo de vano de viga ou placa de formigón sobre pilar inferior de formigón e pilar superior metálico.

EAM022

  

Unión en extremo de vano de viga ou placa de formigón sobre pilar inferior metálico e pilar superior de formigón.

EAM023

  

Unión de vigas metálicas discontinuas sobre pilar continuo de formigón.

EAM024

  

Unión de vigas empotradas metálicas sobre pilar inferior de formigón e pilar superior metálico.

EAM025

  

Unión de viga continua de formigón sobre pilar metálico discontinuo superior e inferior.

EAM026

  

Unión de viga plana continua de formigón sobre pilar metálico continuo superior e inferior.

EAM027

  

Unión de viga ou placa continua de formigón sobre pilar inferior de formigón e pilar superior metálico.

EAM028

  

Unión de viga metálica con viga ou placa de formigón sobre pilar de formigón continuo superior e inferior.

EAM029

  

Unión de viga metálica con viga de formigón sobre pilar inferior de formigón e pilar superior metálico.

EAM030

  

Unión de viga ou placa continua de formigón sobre pilar inferior metálico e pilar superior de formigón.

EAM031

  

Unión de vigas metálicas empotradas elásticamente sobre pilar inferior metálico e pilar superior de formigón.

EAM032

  

Unión de viga metálica articulada con viga ou placa de formigón sobre pilar inferior metálico e pilar superior de formigón.

EAM833

  

Disposición de colaríns metálicos en cabezas de pilares con cargas floxas.

EAM933

  

Disposición de colaríns metálicos en cabezas de pilares con cargas altas.

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos