Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Apoio articulado en extremo de vano de viga ou placa de formigón sobre pilar metálico.

   

EAM015

   


  • O dimensionado das barras de conexión farase en función do momento que se desexe transmitir da viga ó pilar metálico inferior. A rixidez destes nudos non é precisamente elevada e, por conseguinte, convén ser prudente na avaliación do momento de empotramento.