Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Unión en extremo de vano de viga metálica con pilar continuo de formigón.

   

EAM018

   


  • A placa débese montar coa ferralla do pilar e formigonarse en completo co el pilar.

  • Considérese á viga metálica coma articulada a efectos de cálculo e dimensiónense as barras de conexión para resistir o cortante que transmita a viga cun coeficiente de seguridade maior ou igual a 2.