Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Unión en extremo de vano de viga de formigón con pilar metálico superior e inferior.

   

EAM019

   


  • Recoméndase considerar os graos de empotramento; además é aconsellable consideralos pequenos e rixidizar a estrutura de xeito complementario. O dimensionado dos pernos farase en función dos esforzos pésimos que existan nos extremos de pilares, poidendo colocarse cartelas complementarias tanto en arranque como en chegada.

  • O ancho das placas base será maior ou igual que o ancho dos pilares.