Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Unión en extremo de vano de viga metálica articulada sobre pilar inferior de formigón e pilar superior metálico.

   

EAM020

   


  • Dependendo do grao de empotramento, pode ser necesario rixidizar a base do pilar con cartelas laterais maiores ou iguais a 8 cm.

  • A lonxitude e diámetro dos pernos obteranse do cálculo dos esforzos que se desexan transmitir ó pilar do formigón.

  • Convén considerar os empotramentos baixos e a viga coma articulada ó pilar metálico.