Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Unión en extremo de vano de viga ou placa de formigón sobre pilar inferior de formigón e pilar superior metálico.

   

EAM021

   


  • A placa de ancoraxe terá unha anchura mínima superior ós pilares que conflúan no nudo.

  • As barras de ancoraxe dependen dos esforzos pésimos que se desexen transmitir co pilar metálico. Se fosen elevados, é posible que haxa que rixidizar a súa base con cartelas laterais.