Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Unión de vigas metálicas discontinuas sobre pilar continuo de formigón.

   

EAM023

   


  • Estas solucións requiren un formigonado coidadoso cun vibrado vertical enérxico para evitar valeiros perigosos.

  • Tómese o apoio das vigas coma articulacións de xeito conservador.