Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Unión de vigas empotradas metálicas sobre pilar inferior de formigón e pilar superior metálico.

   

EAM024

   


  • Se desexa conquerir un empotramento suficiente nas vigas, o nudo débese rixidizar ó máximo, reforzando a ala superior das vigas sobre o pilar e dándolle continuidade á mesma.

  • As barras de ancoraxe deben garantir a conexión para o momento descompensado.