Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Unión de viga continua de formigón sobre pilar metálico discontinuo superior e inferior.

   

EAM025

   


  • As barras verticais de conexión entre placas deben poder garantir os momentos de cálculo estimados en cabeza e arranque de pilares.

  • Con solucións deste tipo é aconsellable rixidizar a estructura xeral con cruces de San Andrés ou pantalla de formigón.