Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Unión de viga plana continua de formigón sobre pilar metálico continuo superior e inferior.

   

EAM026

   


  • Os cordón de soldadura das UPN-160 deben garantir plenamente as transmisións dos cortantes da viga ó pilar.

  • Tódalas barras de flexión negativa que se corten débense colocar lateralmente ó pilar metálico e convén reforzar as armaduras de flexión positiva das vigas, desconfiando do valor da flexión negativa que teóricamente resulte do cálculo.