Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Unión de viga metálica articulada con viga ou placa de formigón sobre pilar inferior metálico e pilar superior de formigón.

   

EAM032

   


  • Considerar a viga articulada e pilar metálico cun grao de empotramento en función da rixidez coa que se una á placa na súa cabeza, que pode necesitar cartelas de rixidización.