Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

Pedido dos detalles construtivos

   

Disposición de colaríns metálicos en cabezas de pilares con cargas floxas.

   

EAM833

   


  • Se as placas se soldan en quente, basta a forza de aprete que queda ó se enfriar e o resalto existente no pilar de formigón para garantir o funcionamento do sistema, sen que existan deslizamentos dignos de ser considerados.