Biblioteca de detalles construtivos para estructuras de formigón, metálicas e mixtas. Inclúe cimentacións, tanto con zapatas coma con encepados de pilotes, lousas de cimentación, muros e pantallas.

Detalles Construtivos

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En galego

En castellano

En català

Adaptado para Argentina

Adaptado para México

Em português

Adaptado para o Brasil

En français

In English

En italiano

En búlgaro

En chinés

Detalles Construtivos metálicos, de formigón e mixtos

 
   

Armadura de montaxe de ábaco de esquina con pilar de formigón.

   

EHL712

   


  • As crucetas poden ir estribadas ou non en función do punzonamento. O tamaño dos estribos deberase definir en cada caso especial pero é recomendable que sexan de 4 ramas.